Politici de confidentialitate

Noi, la CODRA ELECTRIC SRL ( "Noastră" sau "Noi") respectăm confidențialitatea datelor dvs. și ne angajăm să aveți dreptul la prelucrarea și protejarea legală a informațiilor dvs. personale. Politica de Confidențialitate e menită să vă ofere o explicație clară despre modul în care folosim datele dvs. personale sau orice alte date pe care le putem colecta de la dvs.

Puteți fi siguri că protejăm informațiile pe care le colectăm. Prin utilizarea site-ului noastru, acceptați colectarea, folosirea și permisiunea de a avea acces la datele dvs., în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

Politica de confidențialitate este revizuită și actualizată periodic. Cel mai recent, ne-am schimbat Politica de Confidențialitate pe 24 mai 2018.

DE CE COLECTĂM DATELE DVS.?

Folosim datele pe care le colectăm pentru a vă oferi servicii și pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre; să vă ajutăm prin trimiterea de notificări, oferte și promoții; pentru a proteja drepturile și interesele noastre, precum și pe cele ale terților și pentru a respecta cerințele legislației in vigoare.

Noi folosim informațiile dvs. pentru a:

 • procesa aplicațiile și oferi servicii;
 • confirma identitatea dvs. (aceasta poate include, de asemenea, utilizarea recunoașterii feței, a vocii, a amprentelor digitale sau a altor tehnologii biometrice, precum și a sistemelor de identificare online);
 • identifica, preveni și evita fraudele, spălarea banilor, finanțarea terorismului și a altor activități criminale;
 • vă contacta, inclusiv pentru a vă informa despre orice schimbări legate de noi, serviciile noastre sau relația noastră contractuală;
 • administra diversele servicii pe care le oferim,
 • asigura și îmbunătăți calitatea serviciilor;
 • gestiona și îmbunătăți site-urile web, menține siguranța și asigura că tot conținutul este afișat pe ecran în cel mai eficient mod posibil;
 • dezvolta și oferi noi servicii;
 • utiliza activități statistice și de cercetare de piață, a măsura sau detecta performanța anunțurilor pe care le oferim și a vă oferi anunțuri relevante;
 • promova produsele și serviciile companiei (pe site-uri web și pe dispozitive mobile, prin poștă, prin e-mail, telefon sau SMS), alte companii din grupul nostru și terțe părți, inclusiv personalizarea și adaptarea ofertelor noastre la preferințele dvs. personale;
 • orice altă utilizare legitimă care este relevantă pentru relația noastră cu dvs.

Colectăm datele dvs. personale într-un mod legitim și motivat în conformitate cu cadrul legal aplicabil, și anume:

 • În scopul încheierii și / sau punerii în aplicare a unui contract cu dvs.; sau
 • Pe baza consimțământului dumneavoastră, atunci când este necesar - consimțământul dvs. va fi solicitat în prealabil, dacă este necesar, înainte de prelucrarea datelor dvs. personale; sau
 • Să ne îndeplinim obligațiile care decurg din reglementările aplicabile; sau
 • În scopul intereselor noastre legitime, cu excepția cazului în care interesele și drepturile dumneavoastră au prioritate față de interesele noastre.

CUM COLECTĂM DATELE DVS.?

Colectăm informațiile în doua moduri:

 1. Când ne oferiți informații, de exemplu prin completarea datelor pe site-ul noastru, rețelele sociale, poștă electronică, e-mail, telefon, chat live sau în orice alt mod,
 2. Automat, atunci când utilizați site-ul sau produsele noastre

O mare parte din colectarea noastră automată de date se face prin utilizarea cookie-urilor, a semnalelor de urmărire sau a altor tehnologii similare. Pentru mai multe informații, consultați politica privind cookie-urile și cea de urmărire.

CE INFORMAȚII PRIMIM DE LA DVS.?

Datele pot fi colectate și prelucrate în timp ce utilizați site-urile web, aplicațiile mobile sau utilizând serviciile noastre sau atunci când comunicați cu noi prin alte mijloace. Putem colecta informații cum ar fi numele, identitatea, data nașterii, sexul, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele despre ocupația dvs., adresa IP, identitatea dispozitivului dvs.,informații despre locație, informații financiare și de facturare, etc.:

1. Informații furnizate de dvs.:

Putem colecta toate informațiile pe care ni le furnizați:

 • Când vă înscrieți pe site-ul nostru, folosiți aplicațiile web sau mobile, completați formulare sau solicitați produse și servicii pe site-ul nostru, în birourile noastre, în birourile sau site-urile partenerilor noștri sau în alt mod.
 • Când raportați o problemă sau comunicați cu noi despre produsele sau serviciile noastre.
 • Când participați la forumuri de discuții, promoții sau sondaje, comentați pe blogul nostru sau utilizați alte caracteristici social media pe site-ul nostru sau alte activități efectuate pe site-urile noastre sau în rețelele sociale online.
 • Când participați la o competiție, promovare sau cercetare în orice fel, inclusiv pe site-urile partenerilor noștri și prin intermediul rețelelor sociale.
 • Dacă luați legătura cu noi prin metodele de mai sus.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include: numele dvs. (numele, prenumele), identitatea (codul numeric personal), adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, data nașterii, sexul, descrierea personală, înregistrarea vocii (apelurile primite și cele trimise), fotografia sau imaginea, copia semnăturii pe un document și orice alte informații alegeți să ne furnizați.

Vom înregistra, vom stoca și vom putea folosi informațiile pe care ni le furnizați în modurile de mai sus. De asemenea, este posibil să înregistrăm comunicarea prin telefon.

2. Informațiile pe care le colectăm în mod automat:

Ori de câte ori vizitați site-ul nostru sau utilizați aplicațiile noastre mobile, putem colecta automat următoarele informații:

 • Informații tehnice, inclusiv tipul de dispozitiv, adresa IP (Internet Protocol) și furnizorul de servicii internet (ISP) utilizat pentru conectarea dispozitivului la internet, informațiile dvs. de conectare, tipul și versiunea plug-in, fusurile orare, sistemul de operare și platforma, rezoluția ecranului, locațiile dispozitivelor, inclusiv locațiile geografice specifice, precum GPS, semnalele Bluetooth sau WiFi, codarea fonturilor;
 • Informații despre vizita dvs., inclusiv adresa completa URL, secvența de clicuri către, prin și de pe site (inclusiv data și ora); produsele pe care le-ați urmărit sau căutat; (de exemplu, pagini HTML, diagrame etc.), timpul de răspuns al paginii, erorile de descărcare, durata vizitelor de pagină, informațiile despre interacțiunea paginii (cum ar fi derularea, clicul și mutarea mouse-ului asupra anumitor elemente); metodele utilizate pentru a ajunge și ieși din pagini, data / ora și / sau datele de clic, tipurile de conținut pe care le vedeți sau care le interacționați, alte site-uri web și aplicații pe care le-ați vizitat și orice număr de telefon folosit pentru a apela call center-ul nostru.

3. Informații pe care le primim de la terțe părți.

 • De la alte companii și parteneri comerciali ai CODRA ELECTRIC SRL, cu care cooperăm în legătură cu competițiile, promoțiile sau sondajele la care participați;
 • Parteneri de afaceri în servicii tehnice și de plată, rețele de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de servicii de căutare atunci când le folosim pentru furnizarea de servicii;
 • În orice alt caz în care ați fost de acord să furnizați datele personale.

Cât timp păstrăm datele dvs.?

Putem păstra informațiile dvs. personale pentru o anumită perioadă de timp după ce ați încetat să mai fiți client, pentru a ne garanta interesele noastre legitime în caz de litigii sau conform legii. În mod normal, păstrăm datele dvs. personale în intervalul de timp necesar, luând în considerare scopurile pentru care au fost colectate; în primul rând pentru a ne îndeplini relațiile contractuale cu dvs., pentru a ne exersa interesele legitime sau pentru a respecta termenele limită de depozitare prevăzute în mod legal.

ÎȚI DISTRIBUIM DATELE?

Putem distribui datele dvs. pentru a vă oferi servicii sau pentru a dezvolta altele noi; pentru a verifica bonitatea și a evalua riscurile; în scopul colectării datoriilor; când vindem toată sau o parte a afacerii noastre și respectăm legile și reglementările relevante etc.

Este posibil să partajăm datele dvs. cu anumite terțe părți pentru a îndeplini angajamentele asumate în cadrul contractelor încheiate cu dvs. și în celelalte scopuri descrise în această Politică. În special, putem furniza datele dvs. personale companiilor și persoanelor care:

 • furnizează servicii în numele nostru, pentru a vă identifica și a vă certifica;
 • susțin activitățile noastre de afaceri, cum ar fi găzduirea și dezvoltarea paginilor web, dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice;
 • sprijină activitățile noastre prin evaluarea riscurilor și detectarea fraudelor, prevenirea spălării banilor, a traficului de persoane și a finanțării terorismului;
 • pot fi atribuite cu colectarea datoriilor și serviciul pentru relația cu clienții;
 • furnizează servicii de curierat sau alte servicii de comunicare;
 • primesc comanda de analiză a utilizării serviciilor noastre și susțin activitățile noastre de marketing (agenții de publicitate, agenții de relații publice, companii de cercetare etc.);
 • oferă alte tipuri de servicii de care avem nevoie pentru a furniza serviciile noastre, pentru a le îmbunătăți calitatea și pentru a ne îndeplini obligațiile legale și obligațiile noastre față de dvs. și pentru a vă asigura că îndepliniți obligațiile dumneavoastră față de noi.

De asemenea, putem furniza datele dvs. personale unor terțe părți în următoarele cazuri:

 • în orice moment când suntem obligați din punct de vedere legal, putem divulga informații despre utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre și a vizitelor dvs. pe site-urile noastre pentru a respecta legea atunci când credem cu bună credință că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile, siguranța dvs. sau a celorlalți, prevenirea și investigarea fraudei sau răspunsul la cererile autorităților publice;
 • în scopul identificării, investigării și prevenirii fraudei și contribuției la protecția împotriva fraudei, pentru a reduce riscul de creditare;
 • identificarea, investigarea și prevenirea activităților de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
 • putem partaja datele dvs. personale cu analiștii și furnizorii de servicii profesioniste de căutare online care ne ajută să îmbunătățim și să optimizăm site-urile noastre web.
 • în vânzarea oricărei părți a afacerii noastre sau transferul obligațiilor dvs. către noi în beneficiul unei terțe părți, este posibil să vă împărtășim datele;
 • pentru orice alte scopuri enumerate în secțiunea "DE CE COLECTĂM DATELE DVS.?"

Atunci când vă transferăm datele, ne angajăm să ne asigurăm că destinatarul respectă aceleași reguli de securitate, stocare și manipulare a datelor personale ca și noi. În acest scop, vom semna contracte corespunzătoare cu destinatarii datelor, care vor asigura toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja datele.

Datele dvs. personale pot fi prelucrate, stocate și transmise unor terțe părți în modul și în scopul prevăzut în această Politică de Confidențialitate, în contractul încheiat între dvs. și noi și în consimțământul pe care ni-l acordați.

Datele pe care le colectăm pentru dvs. pot fi de asemenea utilizate pentru procesarea (inclusiv stocarea) în afara țării noastre sau a Spațiului Economic European. Informațiile pe care le transferăm pot fi partajate cu furnizorii noștri de servicii. Acestea pot include procese precum procesarea plăților, analiza datelor, colectarea de date pentru utilizarea site-urilor și serviciilor noastre în scopuri publicitare (inclusiv anunțuri bazate pe comportament online) sau oferirea de asistență pentru serviciile sau produsele dvs. În astfel de cazuri, luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dvs. personale în conformitate cu această Politică de Confidențialitate și cu actele de reglementare aplicabile. De exemplu, folosim acordul cu clauzele standard al Comisiei Europene, Programul UE-SUA pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și autorizațiile autorităților relevante pentru protecția datelor pentru a vă asigura că datele dvs. sunt sigure.

CE DREPTURI AVEȚI CU DATELE DVS. PE CARE LE COLECTĂM?

Aveți dreptul să întrebați de datele personale pe care le procesăm pentru dvs., scopul și natura prelucrării și să vă furnizăm informații cu privire la cei cu care le partajăm (cu excepția cazului în care dezvăluirea acestor informații este interzisă prin lege). Puteți solicita o copie a informațiilor pe care le procesăm pentru a verifica informațiile pe care le avem despre dvs. Copia poate fi solicitată gratuit.

Puteți solicita să actualizăm, să corectăm sau să ștergem datele dvs. personale în orice moment (în măsura permisă de legislația aplicabilă și dacă acest lucru nu afectează serviciile pe care vi le furnizăm). Rețineți că putem respinge interogările care reprezintă un risc pentru confidențialitatea altor persoane ale căror date le stocăm sau care sunt nerezonabile, repetitive sau care ar necesita eforturi disproporționate. Cu toate acestea, suntem supuși anumitor obligații legale care ne împiedică să ștergem cu promptitudine informațiile dvs. personale. Astfel de obligații decurg din legile privind măsurile de combatere a spălării banilor, legile fiscale, legile privind drepturile consumatorilor. În orice caz, în cazul în care nu vă putem îndeplini solicitarea privind informațiile personale, vă vom notifica în timp util.

De asemenea, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor scriind la adresa de e-mail gdpr@codra.ro.


CE AR TREBUI SĂ MAI ȘTIȚI?

Site-urile și aplicațiile noastre pot conține linkuri către site-uri ale unor terțe părți. Aceste site-uri au propriile politici de confidențialitate. Dacă vizitați aceste site-uri, sunteți supus politicilor lor.


© Copyright 2009-2024 - MOBILESHOP / GDPR:
Termeni si conditii
Politici de confidentialitate
COOKIES

 

Acest site foloseste cookies. Prin apasarea butonului OK, sau continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookies.